برچسب:

توسعه صنعتی

5 مطلب

اولویت‌های استراتژیک توسعه صنعتی کشور تعیین شده است / ضرورت تامین مالی مناسب برای تکمیل ظرفیت خالی واحدها و ظرفیت‌های تولیدی خودکفایی کشور/ طرح تامین مالی صنایع پیشران

چشم امید صنعتگران به بانک صنعت و معدن است

بازگشت ۱۰۵۷ واحد صنعتی غیرفعال به عرصه تولید

روند کاهش تورم و رشد بالای اقتصادی باید ادامه یابد