برچسب:

توسعه صنعتی

6 مطلب

توسعه صنعتی ایران در گرو چیست؟

اولویت‌های استراتژیک توسعه صنعتی کشور تعیین شده است / ضرورت تامین مالی مناسب برای تکمیل ظرفیت خالی واحدها و ظرفیت‌های تولیدی خودکفایی کشور/ طرح تامین مالی صنایع پیشران

چشم امید صنعتگران به بانک صنعت و معدن است

بازگشت ۱۰۵۷ واحد صنعتی غیرفعال به عرصه تولید