برچسب:

توقف صدور کارت بازرگانی

1 مطلب

تنها یک کارت بازرگانی در 49 روز گذشته در تهران صادر شده است