برچسب:

توقف فروش

2 مطلب

صف فروش میلیونی سهام عدالت در روش غیرمستقیم / فروش سهام عدالت کی آغاز می‌شود؟

واکنش مردم به توقف فروش سهام عدالت / «مگر فروشی در کار بود که متوقف شود!»