برچسب:

توقیف کشتی

2 مطلب

شناور کره‌جنوبی توسط سپاه متوقف شد