برچسب:

توقیف کشتی

6 مطلب

توقیف کشتی ایرانی از سوی یونانی‌ها

شناور کره‌جنوبی توسط سپاه متوقف شد