برچسب: تولیدات کشاورزی
5 مطلب

پیشرفته‌ترین ربات کشاورز جهان ساخته شد

کاهش آب ذخیره‌شده در مخازن سدهای سلماس