برچسب:

تولیدات کشاورزی

6 مطلب

جدیدترین قیمت میوه و سبزی

پیشرفته‌ترین ربات کشاورز جهان ساخته شد

کاهش آب ذخیره‌شده در مخازن سدهای سلماس