برچسب:

تولیدکنندگان لوازم خانگی

8 مطلب

ماجرای تجمع کسبه امین‌حضور چه بود؟

چرا تولیدکنندگان با درج قیمت لوازم خانگی مخالفت کردند؟

تولید لوازم خانگی کاهش نیافته است/20 درصد افزایش قیمت داشتیم

مهلت ۱۵ روزه به تولیدکنندگان لوازم خانگی

انبار تولیدکنندگان لوازم‌ خانگی خالی است

چرا تولید تلویزیون و کولر کم شد؟