برچسب:

تولید آمریکا

6 مطلب

شتاب اقتصاد آمریکا کُند شد

نفت در سرازیری کاهش قیمت ماند

احتمال تمدید کاهش تولید اوپک تا سال ۲۰۲۰

کاهش قیمت نفت ایران با افزایش تولید آمریکا

کاهش قیمت نفت با انتظار برای افزایش تولید آمریکا

افزایش قیمت نفت با وجود رشد تولید آمریکا