برچسب:

تولید آمریکا

6 مطلب

شتاب اقتصاد آمریکا کُند شد

نفت در سرازیری کاهش قیمت ماند

احتمال تمدید کاهش تولید اوپک تا سال 2020

کاهش قیمت نفت ایران با افزایش تولید آمریکا

کاهش قیمت نفت با انتظار برای افزایش تولید آمریکا

افزایش قیمت نفت با وجود رشد تولید آمریکا