برچسب: تولید خودرو سواری
3 مطلب

تولید ۹۲ هزار خودروی سواری تا پایان تیرماه

رشد ۴٫۵ درصدی تولید بهاره خودرو سواری

تولید سواری افزایش یافت