برچسب:

تولید فولاد خام

7 مطلب

رشد تولید فولاد در جهان آهسته شد

رفت و برگشت بازار فولاد در دو روز

ایران دهمین فولادساز بزرگ جهان شد

رشد ۱۷ درصدی تولید فولاد ایران

رشد 4.4 درصدی تولید فولاد خام ایران و جهان

تولید فولاد ۲۴ درصد بیشتر شد