برچسب: تولید ناخالص داخلی روسیه
1 مطلب

تایید پیش‌نویس بودجه روسیه تا ۲۰۲۰