برچسب:

تولید چادر

2 مطلب

ایران در تولید چادر مشکی خودکفا شد

بسته حمایتی از تولیدکنندگان چادر مشکی نیازمند تامین مالی