برچسب: تولید گوشت مرغ
4 مطلب

خودکفایی تولید گوشت قرمز در سال ۱۴۰۴

صادرات گوشت مرغ آزاد شد

قیمت مرغ ۹۸۰۰ تومان تعیین شد