برچسب:

تکذیب

7 مطلب

تکذیب ادعای اخذ رشوه 3 هزار میلیارد ریالی توسط گمرک

خرمای ماه مبارک رمضان تامین است

تکذیب تعطیلی؛ شرکت گرما آفرین ایساتیس با بیش از ۲۰۰ نیرو در حال فعالیت است

تکذیب تعطیلی کارخانه شادیلون