برچسب:

ثبات

2 مطلب

اجاره بهاء مسکن باثبات می‌شود

ثبات اقتصادی در کشور امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کرده است