برچسب:

جامعه کارگری

6 مطلب

دنبال افزایش ریالی دستمزد نیستیم!

نامه کارگران به رئیس‌جمهور برای مشکلات معیشتی

۲ درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند

تشکل‌های کارگری باید استقلال خود را حفظ کنند