برچسب:

جانشین رئیسی

2 مطلب

مصطفی محقق داماد کیست؟ / او جانشین رئیسی می‌شود؟

ابراهیم رئیسی تا کی در قوه قضاییه می‌ماند؟ / جانشین او کیست؟