برچسب: جایگاه‌داران سوخت
3 مطلب

ضرر ۵۶ هزار میلیارد تومانی «بنزین»

افزایش ۱۰ درصدی مصرف بنزین در کشور

نرخ کارمزد سال ۹۶ جایگاه‌داران سوخت تعدیل شد