برچسب:

جایگاه‌ها

4 مطلب

کارت‌های سوخت فعلی درصورت سهمیه‌بندی بنزین تعویض می‌شود

سازوکار سوخت‌گیری بنزین تغییر می‌کند

رانندگان در جایگاه‌ها شخصا سوخت‌گیری کنند