برچسب:

جایگزین دلار 4200 تومانی

1 مطلب

دلار 11 تومانی به جای ارز 4200 تومانی / نرخ جایگزین چطور تعیین می‌شود؟