برچسب:

جایگزین پراید

3 مطلب

تولید قطعات پراید هم متوقف شد

حاشیه‌های خداحافظی پراید / شوخی‌های توئیتری همچنان ادامه دارد / من بدو پراید بدو!

تولید دومین مدل پراید متوقف شد / پراید هیچ جایگزینی ندارد