برچسب:

جرثقیل

4 مطلب

آگهی مناقصه

دومین محموله تجهیزات وارد بندر شهید رجایی شد

ورود بزرگترین جرثقیل کشور به بندر شهید رجایی تا ۲ روز دیگر