برچسب:

جشنواره کن

4 مطلب

فیلمسازان ایرانی در ویترین کارلووی واری

نقش پررنگ «کن» در اسکار ۲۰۱۹

پایان ساخت فیلم «برلوسکونی»