برچسب:

جلیقه‌زردها

4 مطلب

بازگشت معترضان به خیابان‌ها

واکنش یورو به اعتراضات فرانسه

اعتراض‌ها چه تاثیری بر اقتصاد فرانسه دارد؟