موضوعات داغ:
برچسب: جمعیت بیکار
2 مطلب

نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد شد

رکورد بیشترین بیکار در کدام استان است؟