برچسب:

جمعیت غیرفعال

3 مطلب

جمعیتی که شغل ندارند اما درآمد دارند

چرا نیمی از جمعیت ایران شغلی ندارند؟

پس‌لرزه‌های رشد غیرفعالان در بازار کار کشور