برچسب:

جمهوری‌خواهان

4 مطلب

تعطیلی دولت آمریکا وارد هفته دوم شد

بازارهای سهام افت کرد

آمریکا بی‌اختیار به سوی رکود پیش می‌رود