موضوعات داغ:
برچسب: جنگ نظامی
3 مطلب

شهروندان در صف اول جنگ اقتصادی با آمریکا

مراکش گزینه جنگ را در مقابله با جبهه پولیساریو وارد می‌داند