برچسب:

جواد ساداتی نژاد

4 مطلب

قرارگاه امنیت غذا تشکیل می‌شود

کاهش قیمت لبنیات داوطلبانه بود

با قیمت‌‌های دستوری مخالف هستیم / قیمت‌ها در حوزه کشاورزی باید واقعی باشد