موضوعات داغ:
برچسب: جواز تاسیس صنعتی
2 مطلب

تعداد جوازهای صنعتی صادره در ۶ ماه نخست ۹۷

۲۸۰۰ جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شد