برچسب:

جیره‌بندی

5 مطلب

آب پایتخت جیره‌بندی می‌شود؟

امیدواریم آب جیره‌بندی نشود

آب شرب جیره‌بندی نمی‌شود

تهران در خطر جیره‌بندی آب در سال ۹۸