برچسب:

حآفرین

2 مطلب

واکنش‌ها به لغو عرضه‌های اولیه مدار و حآفرین / «توانشو ندارید چرا عرضه اولیه می‌کنید»