برچسب:

حجم مبنا

5 مطلب

دامنه نوسان بورس به مثبت و منفی ۵ بازگشت

چرا دامنه نوسان بورس تغییر نمی‌کند؟