برچسب:

حذف دلار 4200 تومانی

2 مطلب

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری بر بورس دارد؟

دلار 4200 تومانی حذف شد