برچسب:

حقوق‌های نجومی

1 مطلب

پرداخت 1700 ميليارد تومان به كارمندان خارج از ضوابط