برچسب:

حقوق دولتی معادن

3 مطلب

افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق مالکانه معادن/ تجدیدنظر وزارت صمت در حقوق مالکانه؟

اعلام قیمت‌های پایه حقوق دولتی معادن