برچسب:

حقوق کادر درمان

2 مطلب

حذف محدودیت سنی واکسیناسیون از امروز / معوقات مدافعان سلامت پرداخت می‌شود

افزایش حقوق پرستاران کی اعمال می‌شود؟ / برخی پرستاران مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند