برچسب:

حمایت از افراد کم درآمد

1 مطلب

با عرضه دارا دوم کسری بودجه را تامین کنید / مردم نگران یارانه معیشتی نباشند