برچسب:

حمایت از کارآفرینان

2 مطلب

بسته حمایت از کارآفرینان تدوین شد

تشکیل مجمع خیرین اشتغال و کارآفرین در تهران