برچسب:

حمایت حقوقی

2 مطلب

آیا حقوقی‌ها واقعا از بورس حمایت می‌کنند؟ / خرید حقیقی‌ها بیشتر از حقوقی‌ها!