برچسب:

حوضه آبریز

8 مطلب

سدهای کشور تشنه‌اند

کاهش ۲۸.۶ درصدی بارش‌ها در کشور

ذخیره برف در کشور صفر است

کاهش ۱۸ درصدی بارش در یکسال

خرداد خشک در حوضه آبریز کرخه