برچسب:

حکم اعدام

2 مطلب

پرویز مشرف محکوم به اعدام شد