برچسب:

خائر بولسونارو

1 مطلب

ترامپ برزیل کیست و چرا مردم از او حمایت می‌کنند؟