برچسب:

خاموشی‌ها

8 مطلب

قطع برق تا چه زمانی ادامه دارد؟

خاموشی‌های تهران برطرف شد

تیر خلاص خاموشی‌های گسترده بر پیکره تولید

چرا خاموشی‌ها مطابق جدول منتشر شده اجرا نمی‌شود؟