موضوعات داغ:
برچسب: خام‌فروشی
9 مطلب

رانت عظیم پتروشیمی‌ها از محل تفاوت نرخ ارز

کاهش ۷۷۰ هزار بشکه‌ای خام‌فروشی نفت عراق با تکمیل زنجیره ارزش