برچسب:

خام‌فروشی

9 مطلب

رانت عظیم پتروشیمی‌ها از محل تفاوت نرخ ارز

کاهش ۷۷۰ هزار بشکه‌ای خام‌فروشی نفت عراق با تکمیل زنجیره ارزش