برچسب: خدمات درمانی
4 مطلب

ابلاغ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸

چرا بازنشستگان از خدمات درمانی مناسب محرومند؟