برچسب: خدمات کشاورزی
5 مطلب

تفاوت ۱۵ هزار تومانی دستمزد کارگران مرد با زن

هزینه‌های کشاورزی چقدر گران شده است؟