برچسب:

خروج سپرده از بانک

2 مطلب

آنالیز اولین کارنامه بانک‌ها در دوره کرونا / سپرده‌گذاران اتفاق عجیبی رقم زدند