برچسب: خسارت‌های بدنی
2 مطلب

تردد ۹ میلیون موتورسیکلت‌سوار فاقد بیمه‌نامه

انجام ماموریت صندوق خسارت‌های بدنی در گروه توانمندی شرکت‌های بیمه