برچسب:

خسارت اقتصادي

1 مطلب

اشتغال در جامعه بر اثر کرونا ۱۵ درصد آسیب دیده است / پیشرفت‌هایی برای آزادسازی پول‌هایمان داشته‌ایم