برچسب:

خشم

2 مطلب

چرایی خشم و چگونگی کنترل آن

تاثیر اقتصاد بر خلق وخوی مردم؛ خشم نهفته در بحران‌های اقتصادی